Om Oss

MestermerketVi befarer gratis og gir uforpliktende tilbud for hele oppdraget.

Vi har de siste årene fått mange og prestisjetunge prosjekter.

Prosjektene har stilt store faglige krav og har gitt verdifull erfaring som har kommet både store og små kunder til nytte.

Blant de mest omfattende prosjektene vi har vært med på er:

  • Granåsveien 15
  • K1 Tromsø (langnes handelspark)
  • Tungasletta 10
  • Lund panorama